Aký je spôsob nastavenia vôle ťažného kolíka?

2021-11-23

Spôsob nastavenia vôle ťažného kolíka je nasledujúci:

1. Zastavte vozidlo na rovnej ceste bez nákladu a zatiahnite ručnú brzdu prívesu;

2. Uvoľnite poistnú maticu tyče nastavovacej skrutky sedla a otáčajte nastavovacou skrutkou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa rukoväť sedla nevytiahne;

3. Otočte nastavovaciu skrutku v smere hodinových ručičiek o 1 až 1,5 otáčky a utiahnite poistnú maticu, aby ste odstránili medzeru. Trakčný čap je kovový štandardný diel používaný vo vozidle na spojenie ťahača a prívesu. Podľa tvaru sa dá rozdeliť na typ hríbový, krížový, dvojitý a typ L; 2. Podľa priemeru je možné ťažný kolík rozdeliť na 50 a 90; 3. Ťažný čap možno podľa národnej normy rozdeliť na typ A a typ B podľa tvaru; 4. Podľa spôsobu montáže sa dá rozdeliť na typ zvárania a typ montáže.